Aktuality

Zveřejnění účetní závěrky SVJ

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů došlo k 1.1.2016 mimo jiné ke změně povinnosti ve zveřejňování účetní závěrky společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) ve sbírce listin.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku:
do 31.12.2015: povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin platila pro osoby, které se zapisovaly do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje),
od 1.1.2016: účetní závěrku zveřejňují ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, účetní závěrku tedy ukládají ve sbírce listin také SVJ (rejstřík SVJ je dle zákona o veřejných rejstřících definován jako veřejný rejstřík).

Účetní závěrky za rok 2014 a 2015
Podle přechodných ustanovení novely zákona o účetnictví je povinnost zveřejnit také účetní závěrku SVJ za rok 2014 a 2015, a to:
do 31.3.2016 – účetní závěrku za rok 2014 a
do 30.11.2017 – účetní závěrku za rok 2015.
Pro ostatní účetní závěrky platí povinnost zveřejnění vždy nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne (podle zákona o veřejných rejstřících bez zbytečného odkladu). Při nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku hrozí pořádková pokuta 100 000 Kč.

Novela zákona o účetnictví pro rok 2016 nově umožňuje pro vybrané účetní jednotky, mezi které patří také společenství vlastníků jednotek, aby neukládaly do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (výsledovku). Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce.