Ekonomická správa

  • vedení evidence vlastníků jednotek
  • vedení předpisu plateb, evidence příspěvků na správu domu a pozemku a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním jednotek
  • vystavování předpisu plateb jednotlivým vlastníkům
  • předepisování plateb a jejich změn na SIPO, komunikace s Českou poštou s.p.
  • vedení přehledů neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro soudní vymáhání
  • zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a vyplacení případných přeplatků a nedoplatků za služby
  • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
  • dle dílčího požadavku výpočet úroků z prodlení platby předpisu
  • průběžné informace o legislativních změnách týkajících se společenství vlastníků