Účetnictví

 • vedení účetnictví v předepsané podobě pro Společenství vlastníků, zaúčtování všech účetních dokladů,
 • kontrola bankovních výpisů, pokladních dokladů, interních dokladů, kontrola formální správnosti dodaných faktur od dodavatelů
 • komunikace s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami
 • zpracování podkladů pro vyúčtování daní za příslušné zdaňovací období
 • vedení mzdové agendy
 • v případě pronájmu společných částí domu zpracujeme podklady pro daňové povinnosti vlastníků
 • jednou ročně zpracování účetní závěrky včetně příloh
 • zpracování přehledu hospodaření
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování podkladů pro DPP
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně podle zvláštní sazby vybírané srážkou