Služby

Provádíme servis spojený se správou a údržbou bytových domů, bytů a nebytových

prostor pro SVJ a bytová družstva.

Nabízíme:

Technickou správu

zajištění oprav a údržby, smluvních vztahů, revize a poradenství

 

Ekonomickou správu 

evidence vlastníků, členů družstev a nájemců, předpisy, vyúčtování

 

  Vedení účetnictví

vedení účetnictví SVJ, bytových družstev, zpracování mezd a přiznání k daním

 

  Převzetí domu od bývalého správce

 

  • zajištění protokolárního předání všech dokumentů a dokladů k domu
  • kompletní kontrola objektu
  • kontrola uzavřených dodavatelských smluv (voda, plyn, elektro atd.), případně uzavření nových smluv
  • nové výpočtové listy s platebními údaji pro nájemníky (vlastníky)
  • dohoda s bývalým správcem o způsobu provedení vyúčtování služeb (v případě převzetí správy domu v průběhu roku)
  • kontrola vedení účetnictví v minulých letech (případná oprava na základě zvláštní objednávky)
  • informování všech nájemníků (vlastníků) o změně správce, umístění kontaktů na naši společnost v domě