Technická správa

 • převzetí objektu včetně technické dokumentace stávajících i nově zřizovaných SVJ
 • zajišťování smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů apod.) a případné ukončení smluv s těmito dodavateli
 • zajištění údržby a oprav společných částí domu
 • zajištění odečtů vodoměrů
 • informace o výměně poměrových vodoměrů dle vyhlášky a následné zajištění výměny těchto vodoměrů
 • zajištění pravidelné plošné deratizace v domě
 • zajištění havarijní služby
 • sledování termínů a zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných periodikách a následně zajištění odstranění revizních závad
 • zajištění cenových nabídek od dodavatelů dle žádostí statutárního orgánu
 • úzká spolupráce s výborem SVJ nebo předsedou společenství vlastníků
 • zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budovy ( PENB)
 • vyhotovování objednávek na schválené opravy a díla na žádost statutárního orgánu
 • prohlídky domů s návrhy na řešení zjištěných závad
 • evidence, zajištění a kontrola termínů a kvality provedených oprav, údržby nemovitosti
 • vyřizování reklamací
 • předkládání dalších návrhů spojených s provozem nemovitosti
 • vedení a uskladnění technické dokumentace
 • zajištění dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka